Espais Fa 2 anys

Autònoms i Pimes: ajudes COVID19

Des de Poblenou Urban District intentarem en aquesta notícia resumir la informació que ens ha anat arribant per diferents canals oficials, esperant ajudar-te a tu professional independent o petit empresari a trobar recursos i ajudes que puguem tenir a causa del COVID19.

Pagament d’impostos

Flexibilització dels ajornaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès per a empreses i autònoms. No es podran acollir els autònoms que desenvolupin activitats afectades per l’estat d’alarma, ja que poden optar, si ho sol·liciten, a no pagar aquestes quotes per un mes prorrogable fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Finançament

Línia de finançament específic a través de l’Institut de Crèdit Oficial – ICO per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació. Si vols més informació, la pots trobar aquí.

Es permet que les empreses que han rebut préstecs de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa puguin ajornar el seu reemborsament.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de Finances, ofereix solucions amb la finalitat de cobrir necessitats de liquiditat d’empreses catalanes afectades pel COVID-19. Les empreses s’han de comprometre a mantenir els llocs de treball

Bonificacions

S’amplien les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Prestacions extraordinàries per l’atur d’activitat per a autònoms

Prestacions extraordinàries per a aquells autònoms o autònomes que han hagut de parar de treballar de manera obligada o bé que han reduït la seva facturació un 75% respecte a la mitjana de facturació del semestre anterior. Això sí, hauran d’estar al corrent de pagaments de la quota d’autònoms per a la prestació.

En el cas de la prestació de l’Estat, l’import de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora, sempre que s’acrediti un període mínim de cotització. Si no s’acredita, la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització del règim d’autònoms.

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una línia d’ajuda, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de què les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. És incompatible amb altres ajuts.

ERTOS

Tant autònoms amb empleats com empreses dels sectors d’activitat inclosos en l’annex del Reial Decret RD463 / 2020 poden optar a demanar ERTOS – Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. Les empreses i autònoms que ho sol·licitin no hauran de pagar el 100% de quota de la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors, sempre que mantinguin el lloc de treball durant almenys 6 mesos. Els treballadors acomiadats temporalment tindran dret a rebre la prestació d’atur.

Moratòria del pagament d’hipoteca

Si has reduït la seva facturació més d’un 40%, o bé la quota de la hipoteca més les despeses dels subministraments bàsics són superiors o iguals al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la teva unitat familiar, o bé la càrrega hipotecària sobre la renda familiar se t’ha multiplicat per un mínim de 1,3, tens dret a demanar una moratòria del pagament de la teva hipoteca durant el confinament. Hi ha entitats financeres que ofereixen als seus clients allargar la moratòria durant uns mesos més. Consulta a tu banc.

Suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un seguit d’accions d’ajuda econòmica tant a la ciutadania com per al sector empresarial, comercial i cultural amb motiu de l’estat d’alarma del COVID-19.

Paquet d’ajudes a el sector cultural per part de l’ICUB

L’ICUB – Institut de Cultura de Barcelona ha activat un primer paquet de mesures dirigides al sector cultural, per respondre a la situació actual. Iniciatives i propostes per donar suport al teixit cultural de la ciutat i ajudar a mantenir viu el sector en moments d’excepcionalitat. Et deixem l’enllaç aquí on informar-te.

Ajudes per a la transformació digital d’ Accelera Pime

El portal Accelera Pime de l’Estat, està destinat a ajudar a les pimes i autònoms per tal d’atenuar l’impacte del COVID-19 en la seva activitat. Trobaràs solucions de finançament i ajuda econòmica, solucions tecnològiques, assessorament, recomanacions en matèria de ciberseguretat. Si vols més informació sobre la plataforma entra aquí.

Barcelona Activa t’ajuda

Barcelona Activa ha habilitat un espai web amb els recursos i ajudes de diferents institucions per a autònoms i autònomes, empreses, cooperatives, entitats i persones treballadores per fer front a les dificultats econòmiques sorgides per efecte de la COVID-19.

També han habilitat un centre d’atenció telefònica on t’atendran o derivaran als recursos i entitats que et puguin ajudar. Si ho necessites pots contactar a 900 533 175 de 9h a 18h de dilluns a divendres.

Demana informació a tu assessor habitual o consulta fonts oficials de les administracions públiques.

Barcelona Activa espai global d’informació

Publicació oficial Seguretat Social

Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

BOE – Butlletí Oficial de l’Estat

ICO – Institut de Crèdit Oficial

 

Si tens alguna informació que creguis pugui ser d’interès per compartir, ens la pots fer arribar a comunicacio@poblenouurbandistrict.com

Gràcies!