Intensive weekend: Authentic Movement

ALAS Passatge de Masoliver, 25, 1ª, Barcelona

El Moviment Autèntic és una disciplina que emmarcada en un espai de silenci i escolta, permet que allò que sorgeix... More →