Equip

L’equip de Poblenou Urban District está format per:

Direcció creativa
Claudia Costa
claudia@poblenouurbandistrict.com

Direcció i producció
Gloria Morera
gloria@poblenouurbandistrict.com

Producció i atenció al soci
Lidia Mombiela
info@poblenouurbandistrict.com

Comunicació i marketing
Albert Martínez Siles
comunicacio@poblenouurbandistrict.com

Gestió de continguts
Cristina Salinas
redes@poblenouurbandistrict.com

Gestió de projectes
Ana Vidal
projectes@poblenouurbandistrict.com

Suport de projectes
Nidia Beltrán
soporteprojectes@poblenouurbandistrict.com