L'equip de Poblenou Urban District está format per:

DIRECCIÓ CREATIVA
Claudia Costa / claudia@poblenouurbandistrict.com

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ
Gloria Morera / gloria@poblenouurbandistrict.com

PRODUCCIÓ I ATENCIÓ AL SOCI
Lidia Mombiela / info@poblenouurbandistrict.com

COMUNICACIÓ I MARKETING
Albert Martínez Siles / comunicacio@poblenouurbandistrict.com

GESTIÓ DE CONTINGUTS
Carla Mengual / redes@poblenouurbandistrict.com

GESTIÓ DE PROJECTES
Ana Vidal / projectes@poblenouurbandistrict.com

SUPORT PROJECTES
Nidia Bertran / suportprojectes@poblenouurbandistrict.com