Està passant Fa 3 anys

Aliana amb Trinijove per l’Off Llum BCN

En aquesta segona edició de Off Llum BCN, Poblenou Urban District s’alia amb la Fundació Trinijove, agent social del districte. Aquesta col·laboració sorgeix de l’afinitat entre ambdues entitats, que busquen promoure valors com el de l’economia circular, l’acció social i col·laborativa i que creuen en l’art i la intervenció dels espais com a motor de canvi.

Durant l’Off Llum Barcelona, l’espai Trinijove acollirà una instal·lació de l’artista Margalef durant tres dies, posant a disposició de Poblenou Urban District la cessió del seu espai com a agent veí i expressant la voluntat de treballar plegats per un barri més inclusiu on diferents entitats treballen colze amb colze per la ciutadania.

La Fundació Privada Trinijove va iniciar la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral al 1985. Durant aquests anys ha treballat activament en el disseny i implantació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d’exclusió social.

La Fundació Privada Trinijove desenvolupa la seva acció en cinc camps de treballa: Infància i Familia, Programa Social, Promoció Laboral, Emprenedoria i Formació. Cadascun d’aquests programes te com a objectiu la reinserció social de col·lectius vulnerables a través de programes d’acompanyament i desenvolupament personal.

Un dels punts més forts de la Fundació Trinijove és la seva acció com a motor econòmic i social. L’objectiu final de la fundació no és només el de proporcionar ajudes o programes de formació i ocupació, sinó promoure programes de inserció que ofereixin al mercat i a la societat serveis i posicions de treball especialitzades. Aquesta àrea d’empresa de Fundació Trinijove ofereix serveis de manteniment urbà, obres i rehabilitació, jardineria, serveis de recollida de residus.

La Fundació Trinijove es va instal·lar a Poblenou fa un any i mig, compartint cantonada amb la seu de Poblenou Urban District. Aquesta col·laboració referma el compromís de la Fundació Trinijove a llarg termini amb el barri de Poblenou, i dona la mà a Poblenou Urban District a noves possibilitats de treballar plegats.